Dorpshuis De Vriendschap, Kats

De ontmoetingsplek voor Kats

Contact

Dorpshuis De Vriendschap
Noordlangeweg 6
4485 AP Kats
0113-600412
vriendschapkats@zeelandnet.nl
Inlichtingen: mw. J.C. Knip-Heller, tel. (0113) 23 07 03