Skip to main content

Historie Dorpshuis de Vriendschap

Toen in 1972 het nieuwe schoolgebouw in de Christinastraat in gebruik werd genomen werd het oude schoolgebouw in de Noordlangeweg verbouwd tot gymnastieklokaal (2 schoollokalen). 1 schoollokaal werd gebruikt als kleuterschooltje.

Begin 80-er jaren vonden er besprekingen plaats om de gymzaal te verbeteren. Medio 1982 presenteerde een werkgroep, waarin vertegenwoordigers van gemeente en van alle belanghebbende groepen in Kats een plan. In dit plan werd geopperd om de voorgevel van de voormalige lagere school een meter of vier richting Noordlangeweg te halen, door het dak omhoog te brengen en door aan de west- en zuidkant een stukje lage aanbouw te plegen.

Wat hadden we dan onder dak? Een gymzaal van 200 m2 met redelijke hoogte voor een aantal balspelen en met een vloer die tegen een stootje kan als er gefeest wordt. Verder: een keuken, een leraarskamer, ook geschikt als jeugdsoos, 4 douches, 2 kleedruimtes, 6 toiletten, 1 openbare telefooncel, en een entree, die ook per rolstoel toegankelijk is. Bij dit alles inbegrepen de inrichting van gymzaal en keuken. Dit was een voorlopig-definitief plan.

Grootste probleem voor de realisatie van dit project was de financiering. Door inspanning van toenmalig burgemeester Van der Linde kwam dit alsnog voor elkaar. Zijn bezoek aan het Ministerie WVC had als resultaat dat het hergebruik van de buitenmuren van het oude schoolgebouw ons 400.000 gulden zou opleveren. Zodoende konden de plannen ten uitvoer worden gebracht.

Zaterdag 10 september 1983 ging een grote groep vrijwilligers aan de slag en met vereende kracht werden de gymnastiektoestellen verhuisklaar gemaakt. Tevens werden de pannen van het dak gehaald en de tegels uit het voorplein verwijderd en gestapeld. De bouwketen van de firma Peeters stonden er al. De sloop van de oude school en de nieuwbouw van het dorpshuis kon nu echt beginnen. Vergadering na vergadering hadden de mensen uit de werkgroepen (beheer en bouw) dorpshuis Kats nodig om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de openingsdatum in november 1984 te halen. Met name de leden van de werkgroep bouw hadden het dubbel druk, want regelmatig overleg tussen de dienst gemeentewerken, O.N.B., aannemer Peeters en de gemeente moest ook bijgewoond worden. De Katsenaren in deze werkgroep, Rien Koster en Leen van Loon, hadden de coordinatie van de zelfwerkzaamheden op zich genomen.

Vier avonden in de week werd er druk gewerkt. Als voorbeeld de zelfwerkzaamheid aan de grote zaal: voorbehandelen en schilderen van de plafondschroten, schilderen plafondplinten, voorbehandelen en afwerken van de wandschroten, aanbrengen van wandschroten met firetdoek, aanbrengen verlichtingsarmaturen, voorbehandelen en afwerken met kwartsstructuurverf van alle gestukadoorde wanden, rachelen. Zo was er een takenlijstje voor alle ruimten van het nieuwe dorpshuis. Deze zelfwerkzaamheid leverde zo`n 50.000 gulden op en dat was een redelijke besparing op een totaal van 875.000 gulden.

Zaterdag 24 november 1984 was het dan eindelijk zo ver. Onder grote belangstelling van de Katse bevolking opende burgemeester E.J.Hoogendijk-van Duijn van Kortgene het nieuwe dorpshuis van Kats. Zij onthulde de naam de Vriendschap boven de entree van het gebouw en stapte vervolgens als eerste naar binnen, dwars door een in de deuropening gespannen tekening heen.

Na de opening kon de SV Kats van start met een compleet nieuwe afdeling; Badminton. Maar liefst 30 Katsenaren werden lid en zodoende werd er op 3 avonden gespeeld. Naast de al bestaande tafeltennisafdeling en de trimgroepen werd er ook door de basisschool voor gymnastiek van het gebouw gebruik gemaakt. De jeugdsoos richtte zelf hun ruimte in en organiseerde vele activiteiten. Ton Zonneveld en Jos Breas waren hier de leidende krachten. In de kleine zaal stond inmiddels een wedstrijdbiljart. Kees Tazelaar, Jan Clement en Leen van Loon staken de koppen bij elkaar en op hun initiatief werd een biljartvereniging opgericht (DVK = De Vriendschap Kats). In het voorjaar van 1985 speelden maar liefst 20 biljarters op 2 speelavonden op het Katse groene laken. Er werden door danscentrum Ed & Christien zelfs danslessen gegeven.

Coby Knip werd per 1 januari 1985 benoemd tot beheerster en de Gemeenteraad Kortgene installeerde op 31 januari 1985 een Commissie van Beheer om zodoende een goede voortgang te waarborgen. Het nieuwe dorpshuis voorzag zonder meer in een grote behoefte en betekende voor de levensvatbaarheid van het dorp een grote versterking. Elk kalenderjaar vonden er vele vergaderingen en vele grote en kleinere festiviteiten plaats. Denk aan de jaarlijkse grote avonden van de SV Kats, Oranjefeesten, toneelavonden, Live in Kats, enz.

De kleine zaal herbergde ook een peuterspeelzaal. Na de verbouwing in 2006 kregen de peuters een eigen vast lokaal. Dat werd in het voorjaar 2007 in gebruik genomen door stichting KIBEO waar de Katse peuterspeelzaal en de BSO (buitenschoolse opvang) inmiddels waren opgenomen. De kleine zaal was uitgebreid en zeer geschikt voor vergaderingen geworden. Tevens werd er een nieuwe berging gerealiseerd. Het Katse dorpshuis kon weer een hele tijd vooruit.

Het is zonder twijfel een multicultureel gebouw geworden, een gebouw dat niet meer uit de Katse samenleving is weg te denken!